Esentai Tower

Esentai Tower

Almata (2009-2010)

İş Merkezi (Cephe)